เงื่อนไขและกฎกติกา

General Rules เงื่อนไขและกฎกติกา ทุกเกมส์ การเล่น จะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และเงื่อนไข เหล่านี้

เงื่อนไขและกฎกติกา เรื่องทั่วไป

1. เงื่อนไขและกฎกติกา นี้มีผลบังคับใช้หลังจากท่านได้ สมัครสมาชิก ทุกรายการเดิมพันที่บริษัทฯ รับวางเดิมพันจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้
2. บุคคล ที่มีความประสงค์ จะสมัคร เป็นสมาชิก และ เปิดบัญชี กับเรา จะต้องมี อายุ มากกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. ลูกค้า ทุกท่าน มีความรับผิดชอบ ส่วนตัว ที่จะ ต้องตรวจสอบ ว่า กฎหมาย ท้องถิ่น หรือ ของ ประเทศ ท่าน อนุญาต ให้เล่น เกมส์ และ วางพนัน ก่อนที่ท่าน จะลง ทะเบียน และ สมัคร กับ บริษัทฯ หรือ ก่อนที่ท่าน จะวางพนัน ผ่าน อินเตอร์เน็ต
4. ลูกค้า ที่มี ความต้องการ ที่จะ วางพนัน กับ บริษัทฯ จะต้อง ทราบ กฎหมาย เกี่ยวกับ การพนัน ในประเทศ ของท่าน, ประเทศที่พัก อาศัย, หรือ สถานที่ ที่ท่าน อยู่ปัจจุบัน, ซึ่งอาจจะ ไม่อนุญาต ให้มี การเล่น การพนัน
5. ลูกค้า ต้องยึดถือ และ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลา และ ถ้าท่าน ไม่แน่ใจ, ท่านควรหา ที่ปรึกษา ทางกฎหมาย เฉพาะด้าน เกี่ยวกับ ด้านเกมส์และ การพนัน
6. บริษัทฯ ไม่สามารถ และ ไม่รับ ผิดชอบ ถ้ามี การฝ่าฝืน และ ละเมิด กฎหมาย การพนัน ในท้องถิ่น
7. บริษัทฯมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธ รายการพนันทั้งหมดหรือบางส่วน

Bank Account ก่อนเข้าระบบเล่นเกมครั้งแรก จะต้องเปิดบัญชีลูกค้าก่อน

บัญชีลูกค้า

1. บริษัทฯ จะรับ วางเดิมพัน ผ่านทาง ออนไลน์ หรือ โดยทาง โทรศัพท์ และ ที่สาขาของบริษัทฯ เท่านั้น
2. ลูกค้า มีหน้าที่ รับผิดชอบ ความถูกต้อง ของรายละเอียด การวางเดิมพัน เมื่อท่าน ลงเดิมพันแล้ว และมี การยืนยัน รับวางเดิมพัน แล้ว ลูกค้า จะไม่สามารถ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงได้
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระงับ ตลาดการวางเดิมพัน ชั่วคราว ได้ทุกเวลา ในระหว่างการหยุดรับ เราจะปฎิเสธ การวางเดิมพัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการหยุดรับ การเดิมพันได้ทุกเกมส์ ทุกเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงินที่ได้ จากการชนะ จะถูก โอนเข้า บัญชีของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขบัญชี ในการรับโอนเงิน กรุณาต้อต่อเจ้าหน้าที่ โดยตรง
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณี ที่อุปกรณ์หรือ การติดต่อล้มเหลว ซึ่งเป็นผลให้ ไม่สามารถวางพนันตามที่ลูกค้าต้องการได้

Agreements ลูกค้ายอมรับ และตกลง ตามเงื่อนไขทุกประการของทางบริษัท

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้ สมัครเป็นสมาชิก กับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
2. เงื่อนไข สำหรับท่านที่สมัคร และมี บัญชี ลูกค้า เปิดกับบริษัทฯ ลูกค้าต้องตกลง และยอมรับ กับ ข้อตกลง และ เงื่อนไข เหล่านี้ เมื่อมีการลงทะเบียน กับ บริษัทฯ เราจะถือว่าลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่ และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ในข้อตก ลงและเงื่อนไข กรุณาใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย และติดตามการเปลี่ยนแปลง ในกฎการเดิมพัน ของบริษัทฯ ตลอดเวลา เราขอแนะนำให้ท่าน ทบทวนข้อตกลง และ เงื่อนไข เหล่านี้ก่อน การเดิมพัน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกตีพิมพ์บนหน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามได้โดยตรงที่ Call Center
4. บัญชี ลูกค้าที่เปิดกับเรา จะสามารถใช้ได้ แม้ว่าลูกค้า ในบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบและไม่สามารถเปิดหน้า เว็บไซต์บางหน้าได้ เนื่องจากผลบังคับทางกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ด้วยเหตุผลและเวลาใดก็ตาม จำกัด การเข้าระบบในบางหน้าเว็บไซต์ของเรากับลูกค้าในบางพื้นที่
5. ลูกค้าจะเริ่มวางเดิมพันกับเราได้ เมื่อท่านเปิดบัญชีเงินฝาก
6. อายุขั้นต่ำ ในการเปิดบัญ ชีกับบริษัทฯคือ 18 ปี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ สำหรับ ผู้สมัคร ที่อายุไม่ถึงตามที่กำหนด บริษัทฯ สามารถเพิกถอนบัญชี ได้ตามข้อกำหนด
7. ลูกค้ามีหน้าที่ จะต้องเก็บหมายเลขบัญชี และรหัสผ่าน ให้ได้รับไปให้เป็นความลับ รายการพนันที่วางโดยบุคคลที่สาม ผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของท่านสมาชิก จะถือว่าเป็นรายการพนันที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้
8. การรับ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ หากทางทีมงาน ตรวจสอบข้อมูล, บัญชี และยอดการเล่น พบว่า ยูสเซอร์ (User) แอบแฝงข้อมูล หรือส่อทุจริต ในการสมัครมา เพื่อหวังผลกำไร ยูสเซอร์ (User) จากโปรโมชั่น ทางทีมงานขอตัด สิทธิ์ในการให้โปรโมชั่น ทั้งหมด การตรวจสอบ นี้ขึ้นอยู่ กับดุลพินิจของทีมงาน ***